Ay: Temmuz 2020

 • Aadem ile havva

  Adem ile Havva

   Hz. Âdem, Allah’ın yarattığı ilk insan ve ilk peygamberdir. Hz. Havva, Hz. Âdem’in eşidir. Hz. Âdem balçıktan yaratılmıştır. O cennette…

  Devamını Oku »
 • Akıncılar

  AKINCILAR, Osmanlı Devleti’ nin hafif atlı askerleri. Bunlar, Rumeli’de sınırlara yakın bölgelerde bulunurlardı. Çok düzenli örgütleri vardı. Hepsi Türk asıllı…

  Devamını Oku »
 • Afşarlar

  AFŞARLAR, Oğuzların Bozoklar koluna bağlı bir boy. XI. yüzyılda Selçuklu ordularıyla birlikte İran, Irak, Suriye ve Anadolu’ya geldiler. Karamanoğulları beyliğini…

  Devamını Oku »
 • Akçe

  AKÇE, Osmanlılar zamanında kullanılan küçük gümüş para. İlk akçeyi Bursa’da Orhan Bey kestirmiştir (1327). Akçe’deki gümüş oranı ve akçenin ağırlığı,…

  Devamını Oku »
 • Aadapazarı

  Adapazarı

  Yakın zamanda gelişmiştir. XVI. yüzyılda ova ortasında küçük bir geçit yeri olarak kurulduğu ve bir pazar (alışveriş) merkezi durumuna geldiği…

  Devamını Oku »
 • AGORA

  AGORA, Batı Anadolu’nun ve Yunanistan’ın eski büyük şehirlerinde yönetim, din ve ticaret merkezi olan meydan. Agora’nın çevresinde resmi binalar, tapınaklar,…

  Devamını Oku »
 • A

  AKŞEMSEDDİN

  Göynük’te ders vermeye başladı. II. Murat, oğlu Mehmet’e hoca olarak Akşemseddin’i getirtti. II. Mehmet İstanbul önlerine geldiği zaman, hocası Akşemseddin…

  Devamını Oku »
 • Aalem

  ALEM

  Bir düşüncenin veya inancın, üstün bir gücün, toplumun işaretidir, sembolüdür. Toplumlar, tarih boyunca çeşitli alemlere saygı ile bağlanmışlardır. Selçuklar, çift…

  Devamını Oku »
 • AFOROZ

  AFOROZ, Hristiyanlıkta ve Musevilikte dine karşı suç işleyenlere verilen ceza. Hristiyanlıkta, kilise kanunlarına aykırı davrananlar ve papalara karşı gelenler aforoz…

  Devamını Oku »
 • II.AHMET

  II.AHMET yirmi birinci Osmanlı Padişahı (1643 – 1695). Sultan İbrahim’in oğludur. Annesi Muazzez Sultandır. Babası boğdurulduğu sırada henüz beş yaşını…

  Devamını Oku »