A

AFOROZ

AFOROZ, Hristiyanlıkta ve Musevilikte dine karşı suç işleyenlere verilen ceza. Hristiyanlıkta, kilise kanunlarına aykırı davrananlar ve papalara karşı gelenler aforoz edilirdi. Aforoza uğrayan bir kimse, Hristiyanlıktan kovulmuş sayılırdı. Bu ceza, papalar ve piskoposlar tarafından verilirdi. Aforoz edilenler, kilise ayinlerine katılamazlar ve kilisede görev alamazlardı. Onlarla hiç kimse görüşmez, alışveriş etmezdi; hatta ölüsüne bile dokunulmazdı. Papalar, kendilerini dinlemeyen imparatorları ve kralları bile aforoz etmişlerdir. Yaptıklarına pişman olan günahkârlar ve af dileyenler her zaman bağışlanabilirdi. Musevilikte, Tevrat’a göre büyük günah işleyenlere aforoz cezası verilirdi. Aforoza uğrayan, Musevî topluluğundan çıkarılır, onunla hiç bir dindaşı ilişki kurmazdı. Yahudilerden aforoza uğrayanların en ünlüsü filozof Spinoza’dır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir