A

Afşin

AFŞİN, Selçuklu Komutanı (XI. yüzyıl). Alp Arslan’ın buyruğu üzerine Kümüş Tigin ile birlikte Murat ve Dicle ırmakları boylarına akınlar yaptı (1066). Nizip ve Adıyaman yakınlarına kadar ilerledi. Bir Doğu Roma ordusunu yenilgiye uğrattı. Bol ganimet elde etti. Aralarında çıkan bir tartışmada Kümüş Tigin’i öldürdü. Alp Arslan’dan korktuğu için Fırat ırmağını geçerek Doğu Roma imparatorluğu ülkesine akınlara başladı. Antakya, Halep ve Antep yörelerini eline geçirdi. Alp Arslan, kazandığı bu başarılar üzerine Afşin’i affetti. Doğu Roma İmparatoru Romanos Diogenes, Afşin’in ve öteki Türk komutanlarının Anadolu içlerine yaptıkları başarılı akınları durdurabilmek için ordusuyla sefere çıktı. İmparatorun karşısından geri çekilen Afşin, o geçtikten sonra Sakarya vadisine kadar çok şiddetli bir akın yaptı ve Amuriye (Amorium) şehrini aldı. Urfa yöresine indi. Kavurt ile birlikte ayaklanarak Anadolu’ya gelen Selçuklu prenslerinden Er-Sığun’u izlemek görevi ona verildi. Er-Sığun’un, Sivas’ta yenilgiye uğrattığı Bizans komutanına teslim olup, İstanbul’a gitmesi üzerine, Afşin kuvvetleriyle Bati Anadolu’ya yöneldi. Denizli yakınlarındaki Honaz şehrini ele geçirdi; Marmara kıyılarına kadar ilerledi. Malazgirt savaşına katıldı. (1071). Zaferden sonra yeniden akınlara başladı. Melikşah, Suriye’yi kardeşi Tuluş’a verince, onun buyruğu altına girmek istemedi. Diyarbakır taraflarına çekildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir