A

Ahmet Mithat Efendi

AHMET MİTHAT EFENDİ, gazeteci, roman ve tiyatro yazarı (1844-1912). İstanbul’da doğdu. Orta halli bir ailedendi. Küçük yaşta iken babası öldü. Vidin’ de ilköğrenimine başladı. Niş rüştiyesinde okudu. Fransızca öğrendi. Tuna vilâyetinde çıkan Tuna gazetesinde ilk yazılarını yazmaya başladı. Mithat Paşa, Bağdat valisi olunca, onu da beraberinde götürdü. Ahmet Mithat Efendi, orada Farsça ve din felsefesi öğrendi. İstanbul’a döndükten sonra Ceride-i Askeriye’ ye başyazar oldu (1871). Evinde kurduğu küçük bir basımevinde kitaplarını bastı. Bazı gazetelere de yazı yazdı. Çıkardığı iki gazete hükümetçe kapatıldı. Bunun üzerine “Dağarcık” ve “Kırk Ambar” dergilerini kurdu. Dağarcık ‘ta çıkan bir yazı yüzünden Rodos’a sürüldü (1873). Abdülaziz’in, padişahlıktan indirilmesinden sonra İstanbul’a döndü. Gazetecilik tarihinde önemli bir yeri olan Tercüman-ı Hakikat gazetesini yayımlamaya başladı. Bu gazetede makale, hikâye ve roman şeklinde pek çok yazısı çıktı. İkinci Meşrutiyetten sonra yazı hayatından ayrıldı. Darülfünunda (üniversite) felsefe tarihi, dinler tarihi, genel tarih, Kız Öğretmen Okulunda tarih ve pedagoji dersleri okuttu. Öğretmenlik yaptığı Darüşşafaka’ da öldü. Ahmet Mithat Efendi, ülkemizde batı kültürünü yaymak, halkta okuma isteğini uyandırmak için her konuya dokundu. Yazılarını arı bir Türkçe ile yazdı. Tiyatro eserlerinde ahlâk değerlerine uygun öğütler bulunur. Bir bölümü tercüme olan yüz elliden fazla eseri vardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir