A

Ahmet Yesevî

AHMET YESEVÎ, Türk Şairi ve Dinsel Önder (Ölümü: 1166). Batı Türkistan’da Sayram şehrinde doğdu. Babası öldükten sonra Buhara yakınlarında Yesi şehrine yerleşti. Yesilî anlamına gelen Yesevî adını aldı. Buhara medresesinde okudu. Hemedanlı Şeyh Yusuf’un yanında yetişti. Onun halifesi oldu. Yesi şehrine döndü. Ölümüne kadar orada kaldı. Tasavvufla ve ahlâkla ilgili görüşlerini, arı bir Türkçe ve hece vezniyle yazdığı şiirleriyle halka benimsetmeye çalıştı. Kurmuş olduğu Yesevî tarikatı ölümünden sonra Maveraünnehir, Harizm, Azerbaycan ve Anadolu’da yayıldı. Anadolu’da kurulan Bektaşilik ve Bayramîlik gibi tarikatlara kaynak oldu. Ahmet Yesevînin şiirlerinden bir bölümü öğretici (didaktik) niteliktedir. Bunlar, “Divan-i Hikmet” adındaki kitapta toplanmıştır. Lirik şiirleri de vardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir