A

Akıncılar

AKINCILAR, Osmanlı Devleti’ nin hafif atlı askerleri. Bunlar, Rumeli’de sınırlara yakın bölgelerde bulunurlardı. Çok düzenli örgütleri vardı. Hepsi Türk asıllı idiler. Savaştan önce,düşman topraklarına şiddetli akınlar yaparlardı.Görevleri sınırları korumak, ordunun düşman ülkesinde güvenle ilerlemesini sağlamaktı. Akıncılar, ordudan birkaç gün önde giderler, keşif yaparlar, düşmanın toplanmasına engel olurlar, korku ve şaşkınlık yaratırlardı.Akıncıların silahları, bir zırhlı göğüslük ile mızrak, kalkan, kılıç, pala ve başı topuzlu bir bozdoğandı. Yiyecek işlerini atlarının eğerine astıkları kuşane denilen bir küçük tencere ile görürlerdi. Bu tencerede pirinç, kavurma ve pastırma pişirerek veya kavurarak yerlerdi.Akıncılar, ocak halinde birkaç bölgede toplanmışlardı. Komutanları, ünlü Türk beylerinin torunları idi. Evrenusoğulları Akıncıları Arnavutluk ve Dalmaçya taraflarında, Mihaloğullari Akıncıları Semendire ve Sırbistan bölgesinde ve daha sonra Macaristan’da, Malkoçoğulları Akıncıları Silistre yöresinde, Turhanoğulları Akıncıları Mora’da bulunurlardı.Akıncılar en çok Venediklilerin topraklarına,Macaristan’a ve Almanya’ya akın yapmışlardır. Sayıları 40-50 bin kişi kadar olan Akıncılar,
XVI. yüzyılın sonunda önemlerini yitirmişlerdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir