A

Alacahöyük

ALACAHÖYÜK, Çorum’un Alaca ilçesinin kuzeybatısında, bugün Horamözü denen köyün yerinde bulunan çok katmanlı eski yerleşim merkezi. Burası,  Tarih öncesinde ve daha sonraki çağlarda önemli bir yaşama alanı olmuştur. Höyük, 310 metre uzunlukta, 277 metre genişlikte ve çevresinden 20 metre yüksekliktedir. Türk Tarih Kurumu adına höyükte yapılan kazılarda dört kültür çağı ortaya çıkarıldı. Bunların en eskisi olan IV. kültür çağı, MÖ.3200-2600 yıllarına rastlar ve Kalkolitik Çağ (Taş – Maden Çağı) özelliklerini gösterir. Yapıların temelleri taşla, duvarları kerpiçle örülmüş, damları kamışla örtülmüştür. İç bölümlerin üzerleri sıvanmıştır. Ölüler, üstleri taşla örtülmüş mezarlara süs eşyalarıyla birlikte gömülmüştür. Bilezikler ve halkalar bakırdan yapılmıştır. Testici çamurundan yapılarak fırınlanmış çeşitli kaplar, meyvelikler, kenarları dışa kıvrık tabaklar ve kırılmış parçalar bulunmuştur. Daha üstte III. kültür çağı yer alır (M.O. 2500 -2100). Bu dönemin en önemli kalıntıları, on üç kral mezarıdır. Bunlar, dörtgen biçiminde olup altları toprak, duvarları taştandır. Üzerleri kalın kalaslarla örtüldükten sonra killi çamurla sıvanmıştır. Bu mezarların birkaçından altın, gümüş ve bakırdan süs ve inançla ilgili eşyadan başka demirden yapılmış hançer, kılıç ve ok uçları çıkarılmıştır. Boğa boynuzu, geyik ve güneş sembollerinden oluşan kurslar da bulunmuştur. Süs eşyası arasında kemerler, iğneler, gerdanlıklar ve kaplar vardır. II. kültür çağı (İ.Ö. 2000 – 1200), Hititlerin egemen olduğu zamana rastlar. Bundan önceki çağın yıkılmasından sonra kurulmuştur. Bu çağın alt katında, yapıların temelleri çamur harçla ve küçük taşlardan örülmüş, duvarlarda kerpiç kullanılmıştır. Tapınağın altında ve yanında kiler ve fırınlar bulunur. Bunların arasındaki sokaklar, Eski Hitit döneminde şehirciliğin gelişmiş olduğunu gösterir. Yine bu kültür çağının ir üst katında Orta Hitit dönemiyle ilgili eserler bulunmuştur. Sefenksli kapının yakınındaki tapınağın temelleri, yine küçük taşlardan yapılmıştır. İç avlunun iki yanında sütunlu bir hol ve depolar vardır. Kentin kanalizasyonu, sokakları ve kaldırımları önemli bir gelişmeyi gösterir. Tapınağın yakınında demir eritme fırınları görülür. Buradan hiyeroglit mühürle damgalanmış küpler, değişik örnekte çanak çömlekler çıkarılmıştır. En üst katta, Hititlerin yükselme döneminin kalıntıları bulunmuştur. Büyük Hitit tapınağı ve sarayı bu kenttedir. Karşılıklı iki sfenksin yer aldığı kapının iki yanındaki duvarların alt bölümlerinde av ve çeşitli dinsel törenleri gösteren kabartmalar vardır. Bu kabartmalar, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri müzesinde bulunmaktadır. Ayrıca çanak çömlekler, madenden çeşitli aletler, figürler, dinle ilgili eşya ve çivi yazılı tabletler ele geçmiştir. I. kültür çağı, Hititlerden sonraki dönemle ilgilidir. Buradan Friglerden Osmanlılara kadar erişen kalıntılar ele geçmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir