A

AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA

AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA, Osmanlı Başveziri (1644-1702). Köprülü Mehmet Paşa’nın kardeşinin oğludur. Onun için kendisine “Amcazade” takma adı verilmiştir. Gençliğinde serbest bir hayat yaşadı. Hüseyin Bey, Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın Viyana üzerine yaptığı sefere katıldı. İkinci Viyana kuşatması bozgunla sonuçlanınca, büyük vezire yakınlığı dolayısıyla tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra beylerbeylikle İstanbul’dan uzaklaştırıldı.(1864) Gelibolu yakasındaki Çardak muhafızlığına getirildi. 1689’da vezirlikle Seddülbahir muhafızı oldu. Kısa bir süre İstanbul kaymakamlığında bulundu. Yeniden Seddülbahir
muhafızlığına gönderildi. Kaptanı-deryalığa atandı. Sakız’ın geri alınmasını sağladı. Kendisine oranın muhafızlığı verildi. 1696’da ikinci kez İstanbul kaymakamı oldu. O yıl Belgrad muhafızlığına atandı. Belgrad’da toplanan
savaş meclisinde Temeşvar üzerine gidilmeyip Varadin’in alınmasını ileri sürdü. Onun yerinde olan bu önerisi kabul edilmedi. Osmanlı ordusu Zenta savaşında ağır bir yenilgiye uğradi. Haklı olduğu anlaşılan amcazade Hüseyin Paşa, tam bağımsız iş görmek koşuluyla büyükvezir atandı (1667).
Amcazade Hüseyin Paşa, Avusturya, Rusya, Lehistan ve Venedik ile on beş yıldan beri ya-
pılmakta olan savaşı sürdürmeyi uygun görmedi. Barış yapılmasını padişah II. Mustafa’ya
kabul ettirdi. Uzun süren görüşmelerden sonra Avusturya, Venedik ve Lehistan’la Karlofça antlaşması (Bak.) imzalandı. Rusya ile de üç yıl için ateşkes antlaşması yapıldı (1699). Amcazade Hüseyin Paşa, devleti barış içindeyönetmeye önem verdi. Halka yüklenen vergileri azaltmaya, ülkeyi kalkındırmaya çalıştı.
Kaptanıderya Mezemorto Hüseyin Paşanın yardımıyla denizcilikte başarı sağladı. Fakat padişahın hocası Feyzullah Efendinin işlerine karışması ve yakınlarına kötü davranılması otoritesinin kısılmasına neden oldu. Bu duruma çok üzülerek hastalandı. Belli etmeden birkaç kez görevden çekilmek istediyse de kabul edilmedi. Hastalığı arttığı için gördüğü hizmetler takdir edilerek vezirlik haslarıyla emekli yapıldı. Silivri’deki çiftliğine çekildi.
On beş gün sonra öldü. Cenazesi Istanbul’a getirildi. Saraçhanebaşı’ndaki türbesine gömüldü.
Amcazade Hüseyin Paşa, doğru, iyilik sever, ileri görüşlü bir devlet adamı olarak tanınmıştır. Değerli ve yetenekli olanları korumuştur. Naima ünlü tarihini onun adına yazmıştır. amcazade Hüseyin Paşa, İstanbul’da Sarachanebaşı’nda mescit, medrese, kütüphane ve sebil yaptırmıştır. Anadoluhisarı ile Kanlıca arasındaki yalısı ünlüdür. Bir bölümü günümüze kadar kalmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir