A

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak adlarıyla kurulan derneklerin Sivas kongresinde birleştirilmesiyle meydana gelen cemiyet (7 Eylül 1919). Düşmanların,Türkiyeyi parçalama ve Türk milletini yok etme girişimleri ve azınlıkların haince davranışları karşısında, yurdun her yanında Müdafaa-i Hukuk ve reddi İlhak adlarıyla dernekler kuruldu. Sivas kongresinde, bütün yurdun hep birlikte savunulmasını sağlamak için, yalnız kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulan bu derneklerin birleştirilmesine karar verildi. Böylece

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti

(Anadolu ve Rumeli haklarını savunma derneği) kuruldu. Ayrıca Temsil Heyeti seçildi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması için 1919’da yapılan seçimlerde cemiyetin adayları büyük çoğunlukla milletvekili oldular. Bunlar, İstanbul’da toplanan Mebuslar Meclisinde Felah-ı Vatan grubunu meydana getirdiler. Mebuslar Meclisinin dağılmasından sonra Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti, bir iktidar partisi durumuna geldi. Kurtuluş savaşının zaferle sonuçlanmasından sonra, Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Halk Fırkası adıyla siyasi bir parti kurmaya karar verdi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti örgütünü bu partiye temel yaptı. Böylece Türk birliğinin sağlanmasında ve yurdun kurtarılmasında önemli hizmetleri görülen bu dernek görevini tamamlamış oldu (1923).

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir