A

Ankara Antlaşması

ANKARA ANTLAŞMASI (İtilâfnamesi), Kurtuluş savaşı sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Fransa arasında yapılan antlaşma (20 Ekim 1921). Fransızlar, Mondros ateşkes antlaşmasından sonra haksız olarak Adana, Antep, Maraş ve Urfa’ya girmişlerdi. Buralarda, Türklere karşı Ermenilerle işbirliği yaparak onlardan yardımcı alaylar kurdular. Ülke yönetiminde Ermenilerden yararlanmaya kalkıştılar. Bu durum üzerine kahraman ve onurlu halkımız hemen yıpratıcı bir savaşa başladı.

Fransızlar, Türk topraklarında başarı sağlayamayacaklarını anladılar. Ayrıca Yunanlara karşı Birinci İnönü ve İkinci Inönü savaşları kazanılmış. Ruslarla da Moskova antlaşması yapılmıştı. Bunun üzerine Fransa hükümeti, eski bakanlardan Franklen Buyon’u (Franklin Bouillion), Ankara’ya gönderdi. Mustafa Kemal’in yönettiği görüşmelerde bir sonuca varılmadı. Bu sırada Yunanlar, yeni bir saldırıya hazırlanıyorlardı. Franklen Buyon,  savaşın sonucunu beklemeyi uygun gördü. Sakarya Meydan savaşı kazanılınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Fransa hükümeti arasında Ankara antlaşması imza edildi. Buna göre, 1) İki taraf arasında savaş hali sona erecektir. 2) Hatay dışında bugünkü sınır kabul edilmiştir. 3) Fransa, Hatay’da özel bir yönetim kuracaktır. Buradaki Türk halkına; kültürlerini geliştirmek için her türlü kolaylık gösterilecektir. Türkçe resmî dil olarak kalacaktır. Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu olan Süleyman Şah’ın türbesinin bulunduğu Caber kalesi Türk bayrağı altında, Türk koruyucularının gözetiminde bulunacak ve Türkiye’nin mülkü sayılacaktır. Bu antlaşma ile, Türklere karşı kurulan cephe parçalanmış oldu. Batı devletlerinden Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanıdı. Buradaki birliklerimizin Batı cephesinde toplanması sağlandı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir