A

Ankara Meydan Savaşı

ANKARA MEYDAN SAVAŞI, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezit ile Timurlenk arasinda, Ankara’nın kuzeyinde bulunan Çubuk ovasında yapılan savaş (28 Temmuz 1402). Timur, Maveraünnehir, Horasan ve İran’da büyük bir imparatorluk kurmuştu. Güçlü bir komutandı. Birçok devleti ortadan kaldırmış. Altinordu devletini de yıkmıştı. Kendisine çok güveniyordu. İmparatorluğunu daha da genişletmek istiyor, çevresindeki ülkelere seferler  yapıyordu. Girdiği her yeri yıkıyor, kan ve ateşe boğuyordu. Yıldırım Bayezit de değerli bir komutandı.Anadolu’da, Türk birliğini kurmaya çalışıyordu. İstanbul’u kuşatmış, Bizans’ı çok güç duruma sokmuştu. Avrupa’da Haçlı ordularına karşı başarılı savaşlar yapmıştı. Timur’a yumuşak davranacak bir yaradılışta değildi. Savaşın asıl nedeni, bu iki Türk hükümdarının Ön Asya’da üstünlüğü sağlama istekleridir. Fakat saldırgan olan Timur dur.
Irak hükümdarı Ahmet Celâyir ile Karakoyunlu Türkmen beyi kara Yusuf, Timur’un önünden kaçarak Bayeziť’e siğındılar. Timur, Yıldırım Bayezit’ten bu beylerin kendisine verilmesini istedi. Bağımsız bir hükümdardan böyle
bir isteğin yerine getirilmesi beklenemezdi.Yıldırım Bayezit olumsuz karşılık verince, Timur hızla Anadolu’ya girdi ve Sıvas’ı kuşattı.Sivas, on sekiz gün dayandı. Timur’un, kimsenin hayatına dokunmayacağına söz vermesi
üzerine, kale komutanı Malkoçoğlu şehri teslim etti. Timur, Sivas’a girdikten sonra, şehri savunan askerleri diri diri toprağa gömdürdü.Böylece kimsenin kanını akıtmayarak sanki sözünde durmuş oldu. Halktan kurtuluş parası aldı. Bakımlı bir şehir olan Sivas’ı yıkıp yaktı. Bundan sonra geri dönerek Suriye’ye doğru ilerledi. Halep ve Şam’ı aldı. Timur’un yanına kaçan Anadolu beyleri, onu Osmanlılara karşı savaşa kışkırtıyorlardı. Timur, Yıldırım Bayezit’le mektuplaşıyor ve her mektubunda, duruma göre yeni isteklerde bulunuyordu.Yıldırım Bayezit, Timur’un Sivas’ı yıkıp yakmasına çok üzüldü. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra, ordusunun başında doğu sınırlarına doğru ilerledi. Timur’a bağlı olan Erzincan ve Kemah’ı aldı. Bu davranış da iki hükümdarın arasının daha çok açılmasına neden oldu. Timur, en seçkin birliklerini Batı türkeli’nden getirtip ordusunu güçlendirdikten sonra, Yıldırım Bayezit’ten şu isteklerde bulundu:

  1. Kemah kalesinin geri verilmesi.
  2. Şehzadelerden birinin kendi yanına gönderilmesi.
  3. Bayezit’in,kendisinin egemenliğini tanıması.
  4. Anadolu beylerinden alınan yerlerin, eski sahiplerine verilmesi.
  5. Ahmet Celâyir ile Kara Yusuf un kendisine verilmesi veya öldürülmesi.

Yıldırım Bayezit, bağımsızlıkla bağdaşmayan bu ağır istekleri kabul etmedi ve Timur’a onur kırıcı bir karşılık verdi. Tecrübeli Osmanlı komutanları, daha ölçülü davranılmasını salık verdilerse de Yıldırım Bayezit onlara: “Onurumuz ve karşı koyacak kuvvetimiz vardır. Bağlı olamayız, özgür yaşamalıyız” dedi. artık savaşın olması kesindi.İki taraf da savaş hazırlıklarını tamamlamıştı.Osmanlı ordusu, iki koldan yürüyüşe geçerek Ankara önlerine geldi. Timur da ordusuyla Anadolu’ya girdi ve Kemah’ı aldıktan sonra Sivas’a kadar ilerledi. Casuslarıyla Osmanlı ordusunun duruma hakkında bilgi alıyordu.Yıldırım Bayezit, Timur’ un Sivas’ta olduğunu öğrenince, ileri yürüyüşe geçti. Dağlık bölgede savaş için hazırlığa başladı. Fakat Timur, ordusu atlı olduğundan burada savaşmayı uygun görmedi. Kayseri’ye yürüdü. Bunun üzerine Osmanlı ordusu da Timur’un kuvvetlerine paralel olarak batıya doğru yürüyüşe geçti. Timur, hızla Ankara’ya geldi ve şehri kuşattı.Kale komutanı Yakup Bey, kahramanca bir savunma yaptı. Yıldırım Bayezit de hızlı bir yürüyüşle, çok kısa bir zamanda, Timur’un hiç
beklemediği bir yoldan Ankara önlerine geldi.Güç durumda kalan Timur, kuşatmayı kaldırdı; kale çevresinden çekildi.Osmanlı ordusu ile Timur’un ordusu Çubuk Ovasında karşılaştı. Timur’un ordusu 150 binle 200 bin, Osmanlı ordusu 70 binle 100 bin arasında idi. Timur’un ordusunda filler vardı. Savaş, 28 Temmuz 1402 cuma günü başladı. Timur önce Osmanlı ordusunun sol kanadına saldırdıysa da bir sonuç alamadı. Bu yanda Rumeli askerleri bulunuyordu. Fakat, Timur’un gizlice elde ettiği Kara Tatarların, hainlik ederek Rumeli askerlerine ok atmaları yüzünden bu kanat geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlıların sağ kanattaki birlikleri, üstünlük sağladıkları bir sırada ikinci bir ihanete daha uğranildı. Bu kez de Anadolu beylerine bağlı tımarli sipahiler Timur tarafına geçtiler. Bu kanat da güç, duruma düştü ve geri çekildi. Ortadaki kuvvetlerin yanları açılmış oldu. Kanatların dağılması üzerine Osmanlı ordusu bozuldu.Komutanlar ve şehzadeler, birlikleriyle savaş meydanından ayrıldılar. Yıldırım Bayezit, yaninda kalan az bir kuvvetle Çataltepe’ye çekildi ve sonuna kadar savaştı. Timur’un kuvvetlerini yarıp kurtulmak için ileri atıldığı sırada,atının yuvarlanması yüzünden tutsak düştü.
Yıldırım Bayeziť’i, Timur’un yanına götürdüler. Timur, onu ayakta karşıladı ve kendisine iyi davrandı. Yıldırım Bayezit’e tutsak olarak yaşamak çok ağır geldi. Üzüntüsünden hastalanarak öldü. Onun, yüzüğüne taşıdığı zehiri
içerek öldüğü de söylenir.Ankara savaşının çok önemli sonuçları oldu. Timur, bir süre Anadolu’da kaldı. Yanında bulunan Anadolu beylerine, eski topraklarını geri verdi. Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları beylikleri yeniden kuruldu. Timur, Osmanlı ülkelerini,egemenliğini tanımaları koşuluyla, Yıldırım
Bayezit’in oğullarına bıraktı. Böylece hem Anadolu Türk birliği bozuldu, hem de Osmanlı devleti parçalandı. Timur, sekiz ay Anadolu’da kaldıktan sonra, Semerkant’a döndü. Giderken Yıldırım Bayezit’in oğullarından      Mustafa Çelebiyi de beraberinde götürdü. Bundan sonra, Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında bir iç savaş başladı. Osmanlı ülkeleri karışıklık içinde kaldı. Bu yüzden İstanbul’un alınması gecikti. Avrupa’da Türk ilerleyişi bir süre durdu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir