A

Antigonoslar

Büyük İskender’in komutanlarından antigonos’un kurduğu sülâledir. Makedonya krallığını, İ.Ö. 277’den İÖ. 168’e kadar bu sülâle yönetmiştir.Antigonos, Büyük İskender zamanında Frigya’nın yönetimiyle görevlendirilmişti. İskender in ölümünden sonra onun imparatorluğunu yeniden kurmak istedi. Yunan sitelerinin siyasal bağımsızlığına saygı gösterdi; onların güvenini kazandı. Anadolu, Suriye ve Mezopotamya’nın bir bölümüne egemen oldu (I.Ö.311). Daha sonra oğlu ile birlikte kral unvanını aldı. Atina’yı baskıdan kurtardı. Korint birliğini yeniden kurdu, Mısır’ı ele geçirmek istediyse de başaramadı. Frigya’da İpsos’ta kendisine karşı olanlarla yaptığı savaşta yenildi ve öldürüldü (301) Antigonos’un oğlu Dimitrios, Makedonya’ya geçerek kendisini kral ilân ettirdi (İ.Ö. 294).Bununla kalmayarak babasının devletini yeniden kurmak için hazırlıklara girişti. Toroslar yöresinde Selevkos’la yaptığı savaşta tutsak düştü. Suriye’de oturmak zorunda bırakıldı. (İ.Ö. 285). İki yıl sonra öldü. Dimitrios’un oğlu Antigonos Gonatas, Makedonya, Yunanistan ve Trakya’ya saldıran Keltlere (Galatlar) karşı kesin bir zafer kazandı. onun bu başarısı Makedonya kralı olmasını sağladı (İ.Ö. 277). Antigonos Gonatas, Yunanların çıkardıkları ayaklanmayı bastırdı. Devletini güçlendirdi. Bu sülâleden gelen krallar, İ.Ö. 168’e kadar
Makedonya’ya egemen oldular. Bu zamanda Romalılar da güçlü duruma gelmişlerdi. İkinci Pön savaşı sırasında Makedonya kralı V. Filip, Romalılara karşı Kartacalı komutan Hannibal ile birlik oldu. On bir yıl süren savaşlardan
sonra (İÖ. 216-205) Romalılarla barış yaptı.İkinci Pön savaşından sonra başlayan ve üç yıl süren ikinci savaşta (I.Ö. 200-197). V. Filip yenilgiye uğradı. Koşulları ağır olan bir barış yapmak zorunda kaldı. V. Filip, bundan sonra
devletini güçlendirmeye çalıştı. öldüğü zaman (İÖ. 179), zengin bir hazine ve kuvvetli bir ordu bıraktı. Yerine geçen oğlu Perse (Perseus) on bir yıl hükümdarlık yaptı. Yunanistan’da çok sevildi. Romalılarla yaptığı savaşta (İÖ. 171-168) yenilgiye uğradı. Romalılar, Makedonya’yı ele geçirerek bu devlete son verdiler. Perse yakalanarak Roma’ya götürüldü.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir