A

Antonius Marcus

ANTONİUS Marcus, Romalı komutan (İ.Ö.83-30). Julius Caesar la birlik oldu. Onu, Pompeius’a karşı Roma üzerine yürümeye kışkırttı.Farsala savaşına katıldı. Caesar’la birlikte konsül seçildi. Caesar’ ın öldürülmesinden
sonra, onun malına ve evrakına el koydu. Anma konuşmasını yaptı. Forum’da halka vasiyetini okudu. Oktavianus gelinceye kadar Roma’ya egemen oldu. Oktavianus gelip Senatus’la birlik olunca, Kuzey İtalya’ya kaçmak
zorunda kaldı. Oktavianus konsül seçildikten sonra antonius ile anlaştı. Bunlar aralarına Galya valisi Lepidus’u da alarak İkinci Triumvirliği kurdular (L.Ö. 43). Antonius ve Oktavianus, Philippopolis’te, Caesar’ın katillerini
yenilgiye uğrattılar ve onları öldürdüler. Triumvirler, bu zaferden sonra Roma imparatorluğunu aralarında paylaştılar. Antonius’a Doğu ülkeleri düştü. Antonius, karısı ölünce, Oktavianus’un kız kardeşi ile evlendi. Suriye’de Mısır kraliçesi Kleopatra ile buluştu; onun çekiciliğine kapıldı. Eşini, kendi onurunu, Roma’nın
çıkarlarını unuttu. Onunla Mısır’a gitti. Eşi görülmemiş bir hayat sürdü. Kleopatra’nın ülkesini genişletti. Kleopatra’dan olan çocuklarına,Roma imparatorluğunun doğu ülkelerinde krallıklar verdi. Antonius’un bu davranışları Roma’da iyi karşılanmadı. Oktavianus, büyük donanma ile Mısır üzerine yürüdü. Aktium
deniz savaşında Antonius ile Kleopatra’yı yenilgiye uğrattı (I.O. 31). Arkalarından Mısıra gitti. İskenderiye’ de kuşatılan Antonius intihar etti. Kleopatra da kendini bir yılana sokturarak öldü.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir