A

Aristokrasi

ARİSTOKRASİ, İktidarın, ayrıcalıklı ve genellikle soya bağlı bir sınıfın elinde bulunduğu devlet şeklidir. “En iyilerin yönetimi” anlamına gelir. Genellikle hemen her toplumun gelişmesinde görülür. Monarşinin yerini çok kez aristokrasi almıştır. Eski çağ toplumlarında krallık yönetiminden soylular yönetimine geçilmiştir.Günümüzde aristokrasi, bir devlet yönetimi olmaktan çıkmış, soyluluk anlamına gelen bir terim olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir