A

Arslan Bey

ARSLAN BEY, Selçuklu soyunun atası olan Selçuk’un büyük oğlu. Selçuk, Cent şehrinde ölünce yerine Arslan Bey geçti ve Oğuzların yabgusu oldu. Öteki oğullarını Musa ve Yusuf tu. Mikail, daha önce ölmüştü. Onun oğulları Tuğrul ve Çağrı beylerdi. Bunlar, Arslan Beyin egemenliğini kabul etmekle birlikte, kendilerine bağlı Türk boylarının başında bulunuyorlar ve oldukça serbest olarak hareket edebiliyorlardı. Samanoğulları devletinin yıkılmasından sonra, Maveraünnehir Karahanlılar devletinin eline geçmişti. Burada bulunan Oğuzlar, Karahanlılara bağlanmak zorunda kaldılar. Fakat, Karahanlılara karşı güvenleri yoktu. Arslan Bey, Karahanlılardan olup bu devlete karşı ayaklanan Ali Tigin’in, Buhara şehrini almasına yardım etti. Bu sırada Ali Tigin’in Gazneliler ülkesine saldırması ve Arslan Beye bağlı Oğuzların, Gazneliler yönetiminde bulunan Horasan’a akın etmeleri üzerine Gazneli Mahmut, bir ordu ile gelerek Maveraünnehir’e girdi. Ali Tigin kaçtı. Gazneli Mahmut, Arslan Beyi, Hindistan’da yaşayan kâfirlere karşı yapacağı savaşlar için yardıma çağırdı. Arslan Bey, Mahmut’un bu hilesine kanarak yanına gitti. Mahmut, Arslan Beyi tutukladı. Sonra, Hindistan sınırındaki Kalincar kalesine hapsetti. Burada yedi yıl kalan Arslan Bey 1032’de öldü. Arslan Beyin oğlu Kutalmış, Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu Süleyman Şah’ın babasıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir