A

ASAKİR-İ MANSURE-I MUHAMMEDİYE

ASAKİR-İ MANSURE-I MUHAMMEDİYE, padişah II. Mahmut’un 1826’da Yeniçeri ocağını kaldırdıktan sonra kurduğu ordunun adıdır. Muhammed’in zafer kazanmış askerleri anlamına gelir. Bu ordunun komutanlığına Ağa Hüseyin Paşa atandı. Asakir-i Mansure-i Muhammediye, Avrupa usulünde düzenlendi. En küçük birlik bölüktü. Sekiz bölükten bir tabur, üç taburdan bir alay meydana getirildi. Alaylara miralay, taburlara binbaşı, bölüklere yüzbaşı rütbesinde olan subaylar komuta edecekti. Erlere, Avrupa’da olduğu gibi tüfek ve kılıç verildi. Elbiseleri, vücuda sıkı yapışan bir ceket, topuklara kadar inen geniş pantolon, ayakkabıları potin, serpuşları festi. Fakat bu askerlerin zamana uygun olarak yetiştirilmesi için yeteri subay yoktu. Bu eksiği gidermek amacıyla 1834’te Harp Okulu açıldı. Avrupa’dan subaylar ve öğretmenler getirildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir