A

I.AHMET

I.AHMET  on dördüncü Osmanlı Padişahı (1590 – 1617). II. Mehmet’in oğludur. Annesi Handan  Sultandır. On dört yaşında iken hükümdar oldu (1603). Fatih Sultan Mehmet’in koyduğu kanuna uymayarak kardeşi şehzade Mustafa’yı öldürmedi. Hükümdarlığın babadan oğula kalması geleneğini kaldırdı. Ailenin en büyük erkek evlâdının padişah olması usulünü kurdu. Devlet işlerinin yürütülmesinde olumsuz etkilerde bulunan büyükannesi Safiye Sultanı (Venedikli Bafo) saraydan uzaklaştırdı. Önemli görevlere, değerli devlet adamlarını getirdi. Fakat küçük yaşta olduğundan, çevresindekilerin etkisi altında kaldı. Başarılı görev yapanlara karşı vefasız davrandığı da görüldü.

I.Ahmet, İran ve Avusturya üzerine ordular gönderdi. Fakat, Celâlî ayaklanmaları yüzünden istenilen başarı sağlanamadı, bununla birlikte Avusturya’dan, çok önem verilen Estergon kalesi alındı (1605). Avusturya savaşlarına Zitvatoruk antlaşmasıyla (Bak.) son verildi(1606). Bu antlaşma ile Avusturya’nın Osmanlı devletine eşit olduğu kabul edildi, Devleti güç duruma düşüren Celâlî ayaklanmalarını bastırma görevi büyük vezir Kuyucu Murat Paşaya verildi. Kuyucu Murat Paşa, Kanije kahramanı Tiryaki Hasan Paşanın yardımıyla Anadolu’ya yayılmış olan ayaklanmalarını bastırdı. Devletin otoritesi sağlandı; fakat çok kan döküldü.

I.Ahmet, Akdeniz’de güvenliği sağlamaya çalıştı. Donanmayı güçlendirmek için yeni gemiler yaptırdı. Daha henüz yirmi sekiz yaşında iken öldü. Türbesi Sultanahmet camisinin yanındadır. I. Ahmet, dindar ve hayırsever bir hükümdardı. İstanbul’un ve bütün İslâm ülkelerinin en tanınmış mimarlık eserlerinden olan Sultan ahmet camisini ve külliyesini, mimar Mehmet Ağaya yaptırdı. Cirit oyununa ve ava meraklı idi. Şiirleri de vardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir