A

II.AHMET

II.AHMET yirmi birinci Osmanlı Padişahı (1643 – 1695). Sultan İbrahim’in oğludur. Annesi Muazzez Sultandır. Babası boğdurulduğu sırada henüz beş yaşını geçmişti. Ağabeyi IV.Mehmet’in kırk yılı geçen padişahlığı ve ondan sonra öteki kardeşi II. Süleyman’ın dört yıllık hükümdarlığı zamanında, sarayda kafes hayatı yaşadı. 1691 yılında padişah olduğu zaman yaşı elliye yaklaşmıştı. İyi bir eğitim görmemişti. Bu sırada, Osmanlı devleti, İkinci Viyana kuşatmasından sonraki savaşlarla uğraşıyordu. Büyük vezir Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, ordu ile Avusturya seferine gitmekte idi. Macaristan’da Salankamen’de büyük bir Avusturya ordusu ile karşılaştı. Yapılan savaşta ordunun bozulur gibi olması üzerine, Fazıl Mustafa Paşa, bir atlı birliğin başında ileri atıldı. Fakat alnına gelen bir kurşunla şehit düştü. Ordu Belgrad’a çekildi. Avusturyalılar da yıpranmış ve çok kayıp vermiş olduklarından kesin bir sonuç alamadılar.

II. Ahmet’in, arka arkaya büyük vezirliğe getirdiği kimseler başarı sağlayamadılar. Osmanlı devleti, savaş cephelerinde savunma yapmak zorunda kaldı. Lehlerin, Venediklilerin ve Avusturyalıların saldırıları önlenmeye çalışıldı. II. Ahmet, üç buçuk yıldan fazla padişahlığı zamanında önemli bir sonuç alamadı. İmparatorluğu karışıklık içinde bırakarak öldü. Cenazesi Edirne’den İstanbul’a getirildi. Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesine gömüldü. II. Ahmet, şiirden ve musikiden hoşlanırdı. Çevresinin etkisi altında kalır, çok çabuk kızardı. Uzun süren şehzadeliği yüzünden sinirleri bozulmuştu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir