A

 • AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA

  AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA, Osmanlı Başveziri (1644-1702). Köprülü Mehmet Paşa’nın kardeşinin oğludur. Onun için kendisine “Amcazade” takma adı verilmiştir. Gençliğinde serbest…

  Devamını Oku »
 • Amazonlar

  AMAZONLAR, Yunan mitolojisinde geçen Eskiçağ’ın kadın savaşçılar topluluğudur.Anadolu’da Karadeniz kıyılarında yaşadıkları söylenir. Bunlar, aralarında erkek bulundurmazlardı. Soylarını sürdürebilmek için, yalnız…

  Devamını Oku »
 • Ali Suvai

  ALİ SUAVİ, Türk yazarı ve gazetecisi (1839-1878). İstanbul’da doğdu. Devlet okullarında ve medresede öğrenim gördü. Öğretmenlik ve memurluk yaptı. İstanbul’da…

  Devamını Oku »
 • Hz.Ali

  ALİ Hz. İslâm devletinin dördüncü halifesi, büyük İslam savaşçısı (598-661). Hz. Muhammed’in amcası Ebutalbi’in oğlu ve damadıdır. Çocukluğu, Hz. Muhammed’in…

  Devamını Oku »
 • Anglosaksonlar

  ANGLOSAKSONLAR, Cermen kavimlerinden Angllar, Saksonlar ve Jutlara verilen ortak addır. Bunlar, V. yüzyılda Kuzeybatı Almanya’dan gelerek Britanya adasını ele geçirdiler…

  Devamını Oku »
 • Anglikan Kilisesi

  ANGLİKAN KİLİSESİ, İngiliz devlet kilisesi. İngiliz kralı VIII. Hanri (Henry) ile papa arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla ortaya çıkmıştır (1534). Birçok dil…

  Devamını Oku »
 • Ankara Antlaşması

  ANKARA ANTLAŞMASI (İtilâfnamesi), Kurtuluş savaşı sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Fransa arasında yapılan antlaşma (20 Ekim 1921). Fransızlar,…

  Devamını Oku »
 • Antakya

  Akdeniz bölgesinin doğu yanında bir kent ve Hatay ilinin merkezi. Akdeniz’den 30 km. kadar içeridedir. Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos, L.Ö.…

  Devamını Oku »
 • Antigonoslar

  Büyük İskender’in komutanlarından antigonos’un kurduğu sülâledir. Makedonya krallığını, İ.Ö. 277’den İÖ. 168’e kadar bu sülâle yönetmiştir.Antigonos, Büyük İskender zamanında Frigya’nın…

  Devamını Oku »
 • Anıtta

  Hitit devletinin kurucusu (İ.Ö. XIX.yüzyıl). Bu zamanda Anadolu’da krallıkla yönetilen birçok şehir devleti vardır. Bunlar, birbirleriyle savaşıyorlardı. Şehirler, surla çevrilmişti.…

  Devamını Oku »