A

 • Ankara Meydan Savaşı

  ANKARA MEYDAN SAVAŞI, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezit ile Timurlenk arasinda, Ankara’nın kuzeyinde bulunan Çubuk ovasında yapılan savaş (28 Temmuz 1402).…

  Devamını Oku »
 • Alp Tigin

  Alp Tigin

  Gazneliler devletinin kurucusu.Samanoğulları ordusuna er olarak girdi. Cesareti ve başarısı sayesinde ordu komutanlığına kadar yükseldi. Kişiliğinden ve gücünden çekinildiği için…

  Devamını Oku »
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti

  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak adlarıyla kurulan derneklerin Sivas kongresinde birleştirilmesiyle meydana gelen cemiyet (7 Eylül…

  Devamını Oku »
 • Arius

  Arius

  Hristiyanlıkta bir mezhep kurucusu (280-336). İskenderiyeli bir papaz olan Arius,İsa’nın Allahlığını inkâr etmiş, onun yaratılmış olduğunu ileri sürmüştür. Arius Kurduğu…

  Devamını Oku »
 • Antik Çağ

  Antik Çağ

  Antik Çağ Eskiçağ’ın Ege uygarlığı ile Roma uygarlığının gelişim gösterdiği dönemi.

  Devamını Oku »
 • Arkadius

  ARKADİUS, Doğu Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru (I.S. 377-408). I. Teodosius’un büyük oğludur. I. Teodosius, birliğini kaybetmiş ve bu yüzden yönetimi…

  Devamını Oku »
 • Aristokrasi

  ARİSTOKRASİ, İktidarın, ayrıcalıklı ve genellikle soya bağlı bir sınıfın elinde bulunduğu devlet şeklidir. “En iyilerin yönetimi” anlamına gelir. Genellikle hemen…

  Devamını Oku »
 • Antonius Marcus

  ANTONİUS Marcus, Romalı komutan (İ.Ö.83-30). Julius Caesar la birlik oldu. Onu, Pompeius’a karşı Roma üzerine yürümeye kışkırttı.Farsala savaşına katıldı. Caesar’la…

  Devamını Oku »
 • Anayasa

  ANAYASA, bir devletin şeklini belirten, yasama, yürütme ve yargı görevlerinin nasıl yapılacağını, ilgili organların yetkilerinin neler olduğunu, yurttaşların haklarını ve…

  Devamını Oku »
 • Artukoğulları

  ARTUKOĞULLARI, Anadolu’nun fethi sırasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Artuk Beyin oğullarının kurduğu beylik. Bu beylik üç kola ayrılmıştır: 1) Hisnikeyfa…

  Devamını Oku »