S

Son Halife

ABDÜLMECİT, son Osmanlı halifesi (1868 –1944). Padişah Abdülaziz’in oğludur. İkinci Meşrutiyete (1908) kadar sarayda kapalı bir hayat yaşadı. Düzenli bir eğitim ve öğretim görmedi. Güzel sanatlara ve özellikle resmi meraklı idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1922’de bir kanunla saltanatı kaldırınca, padişah Vahdeddin (VI. Mehmet) bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul’dan gizlice ayrıldı ve yurt dışına gitti. Bunun üzerine, Büyük Millet Meclisi, Abdülmecit Efendiyi halife seçti (18 Kasım 1922). Abdülmecit, yalnız Müslümanların din başkanı olacak, devlet işlerine karışmayacaktı. Fakat Abdülmecit Efendi, Büyük Millet Meclisinin isteklerine göre hareket etmedi. Kendisinin devlet başkanlığına getirilmesini uygun görenler de vardı. Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilânından sonra halifeliğin kaldırılması gecikmedi. 3 Mart 1924’te kabul edilen bir kanunla halifelik kaldırıldı; Osmanlı soyundan olanların yurt dışına çıkarılmaları kararlaştırıldı. Bunun üzerine Abdülmecit Efendi, yakınlarıyla birlikte çıkardığı Halife Abdülmecit Avrupa’ya gitti. Paris’te öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir